Followers

Kehilangan Arah Untuk Pulang

Friday, June 3, 2011


alt
Sebelum kedatangan agama samawi, manusia sebelumnya berpegang kepada agama adalah disebabkan perasaan takut seperti takut kelaparan, takut kepada binatang buas, takut kepada kesakitan atau kematian.
Pada tahap ini, pemahaman berkenaan perhubungan sebab-akibat masih belum sempurna sifatnya, dan akibatnya dalam minda manusia terdahulu tercipta gambaran-gambaran makhluk-makhluk hebat yang difikirkan boleh menyelamatkan mereka daripada bahaya-bahaya tersebut.

Untuk menenangkan makhluk-makhluk hebat ini mereka menawarkan pelbagai jenis korban termasuklah korban manusia seperti wanita atau bayi. Mereka yang tidak beragama mempunyai moral yang lebih teruk seperti Firaun yang sanggup membunuh kesemua bayi Bani Isreal demi menyelamatkan kerajaannya atau melayan manusia seperti hamba seperti Maharaja China Qin Shi Huang yang mengerahkan manusia membina tembok yang luar biasa panjangnya dan mengorbankan banyak nyawa demi keutuhan kerajaannya.
Kedatangan agama samawi telah membebaskan manusia daripada agama ketakutan kepada agama moral. Genius-genius dari agama samawi seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. telah datang dan membawa bersama mereka obor untuk menghuraikan konflik di antara kepercayaan berasaskan ilmu dan kepercayaan membuta tuli.
Dua golongan ulama'
Kedatangan genius-genius tersebut membawa mesej kepada manusia bahawasanya sudah sampai masanya kepercayaan membuta tuli digantikan secara berperingkat-peringkat dengan kepercayaan berasaskan ilmu. Mereka meletakkan kepercayaan yang tidak berasaskan ilmu pengetahuan sebagai tahyul dan kepercayaan sepatutnya berakarkan sebaliknya.
Mengikut panduan mereka, fungsi tunggal pendidikan dari agama samawi adalah untuk membuka cara berfikir dan mengetahui. Al-Kitab dan As-Sunnah sebagai satu sumber panduan yang terkemuka untuk mendidik manusia berfikir dan mengetahui dijadikan sebagai sumber ilmu yang ekslusif.
Malangnya, para intelektual Islam tidak cuba membuka pintu ini dengan cara yang sepatutnya. Mereka mempunyai ilmu yang paling sempurna dan paling jelas berkenaan Islam, tetapi kurang berjaya dalam merungkaikan apakah sebenarnya aspirasi al-Quran.
Prinsip tertinggi yang terselindung dalam al-Quran tidak tercapai dengan sempurna oleh para intelektual Islam dan akibatnya umat Islam sendiri menjadi kurang yakin dengan penerangan daripada mereka.
Bukankah kita berasal dari satu bapa? Benar, tetapi kenapakah seseorang Muslim terpaksa menunggu cahaya ilmu dari barat sebelum menerima sepenuhnya kenyataan tersebut. Maka di sini kita dapat memahami ulama bukan sahaja terdiri daripada mereka yang menguasai usul-fiqh, usuluddin, ilmu rijalul hadiths dan memahami semua hadith yang termuat dalam Kutubus Sittah ataupun Al-Musnad bahkan para saintis Islam juga merupakan ulama.
Yang membezakan mereka adalah ulama pertama memberi penerangan manakala ulama kedua pula memberikan pembuktian yang disokong dari pengalaman dan pemikiran kritis yang jelas.
Ini kerana kaedah saintifik mengajar kita tentang bagaimana fakta-fakta alam dihubungkan atau disandarkan di antara satu sama lain secara logik dan sistematik. Bergantung kepada kaedah saintifik sepenuhnya kadangkala gagal memberi pembuktian yang memuaskan sepertimana ramalan cuaca.
Ini kerana apabila melibatkan pelbagai faktor penyebab sains gagal mejinakkan alam. Seperti dikatakan, genius-genius agama samawi membawa bersama mereka bukan sahaja penerangan bahkan juga pembuktian dalam menghuraikan konflik kepercayaan dan mereka mengutamakan kepercayaan berasaskan ilmu pengetahuan lebih daripada kepercayaan membuta tuli. Seperti pepatah barat mengatakan: "Seeing is believing".
Metafora monyet
Sekarang mari kita lihat satu contoh bagaimana ulama kedua dapat membantu ulama pertama dalam menghuraikan konflik dengan unik sekali menggunakan ilmu pengetahuan.
Jika seseorang bertanya kepada ulama pertama: Adakah sekumpulan monyet dapat menaip satu naskah novel Hamlet dengan izin Allah.
Ini adalah Tauhid Rububiyyah maka jawapannya adalah seperti yang dijangka: Sudah tentu boleh kerana Dia Maha Berkuasa.
Benarkah? Hujah mereka sudah tentu diragui. Jika kita mempunyai 24 aksara maka monyet tersebut terpaksa menaip perkataan sebanyak 2,430,000 sebelum mempunyai peluang menaip satu perkataan yang bermakna.
Jika dilihat, 2,430,000 bermakna monyet-monyet tersebut terpaksa menaip perkataan sebanyak 24 diikuti dengan 30 000 kosong di belakangnya. Andaikan monyet-monyet tersebut sudah belajar menaip dengan cekap dan boleh menaip sepantas seratus perkataan seminit, maka monyet-monyet tersebut akan mengambil masa, 2,430,000 dibahagikan dengan seratus, hampir 1,040,000 minit sebelum satu perkataan bermakna muncul.
Bayangkan, jumlah minit yang telah berlalu sejak dari Letupan agung (Big Bang) hanyalah 1,021 minit. Jika diambil semua elektron yang ada di alam semesta ini mewakili monyet, monyet-monyet tersebut masih belum mempunyai masa yang secukupnya untuk menulis sekurang-kurangnya dua huruf yang bermakna.
Dengan kata lain, untuk monyet-monyet menulis satu naskah karya Hamlet adalah teramat mustahil terjadi. Maka inilah perlunya ulama kedua dengan memberi pembuktian secara logik dan sistematik bagaimana mungkin monyet-monyet tersebut mempunyai peluang menulis senaskah novel Hamlet walaupun tanpa bukti empirikal.
Inilah pula peranan ulama kedua, ulama tersebut akan mengambil satu ramuan dari ilmu biologi iaitu teori evolusi oleh Darwin dan menggunakan satu kaedah dalam teori tersebut iaitu konsep pemilihan (natural selection).
Konsep ini menegaskan bahawa evolusi di antara spesies terjadi apabila alam semulajadi memilih hanya baka yang terbaik sahaja untuk terus hidup dan baka yang kurang baik akan dihapuskan. Bayangkan kita mengambil sekumpulan kecil monyet (beberapa ratus) dan membiarkan setiap monyet tersebut untuk menaip papan kekunci (keyboard) hanya sekali dan kemudian memilih baka monyet yang berjaya menaip huruf pertama di dalam novel Hamlet (huruf W).
Sekarang, andaikan kebolehan menaip satu huruf yang betul dari karya Hemlet dapat diwarisi kepada generasinya, supaya anak monyet yang dapat menaip huruf W selalu menaip huruf tersebut dengan hanya satu taipan ke atas papan kekunci (keyboard).
Kemudian pada generasi kedua ada pula monyet yang dapat menaip huruf kedua dari karya Hamlet (huruf H) dan sekali lagi baka monyet tersebut diambil dan generasinya akan sentiasa menaip huruf tersebut.
Meneruskan polisi ini selama sembilan generasi akan mengeluarkan kesemua baka yang dapat menaip dengan cekapnya perkataan pertama dari karya Hamlet iaitu: 'WHO'S THERE'. Jika diteruskan lagi maka kesemua generasi monyet-monyet tersebut akan dapat menulis keseluruhan karya Hamlet dari Shakespearean dalam masa 300,000 tahun.
Jika dilihat umur alam sejak dari Letupan Agung (Big Bang) hingga sekarang adalah 1,021 minit maka monyet-monyet itu masih mempunyai masa yang secukupnya untuk menyiapkan senaskah novel tersebut.
Maka perkara tersebut tidak mustahil terjadi. Menggunakan hujah di atas, ulama kedua telah membuktikan tidak mustahil sekumpulan monyet menaip keseluruhan karya Hamlet walaupun kelihatan mustahil pada mulanya.
Inilah cara yang digunakan oleh manusia-manusia genius tersebut. Penerangan berserta pembuktian yang tidak dapat diragui dan disangkal oleh logik akal. Maka kebanyakan umat Islam terdahulu yakin kerana mereka mempercayai Islam berasaskan ilmu pengetahuan.
Maka iman mereka lebih kukuh dan hebat sehinggakan sanggup mengorbankan harta dan nyawa demi mempertahankan kepercayan mereka. Sekarang mari kita membuat simulasi berkenaan kaedah yang dicadangkan oleh manusia-manusia genius ini di dalam penciptaan kepercayaan berasaskan ilmu pengetahuan.
Shir haShirim
Bagi Muslim yang mendapat pendidikan di negara-negara barat, mereka dengan selesanya berkawan dengan golongan-golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kadangkala duduk serumah dengan mereka.
Oleh sebab itu mereka tidak dapat memberi satu sebab mengapakah Muslim perlu berhati-hati dengan Ahli Kitab ini. Tetapi di dalam Surah al-Baqarah, ayat 120 yang bermaksud: "Dan tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka" telah menyatakan sebaliknya.
Mungkin kita dapat membuktikan dalil ini dengan menggunakan kaedah statistik dengan bertanya kepada mereka seorang demi seorang apakah pandangan mereka tentang Muslim.
Untuk mendapat keputusan yang lebih dipercayai, kita seharusnya mengumpul kesemua pendapat orang Yahudi di Negara Israel dan orang Nasrani di Vatican City.
Tetapi kaedah ini meletihkan dan kemungkinan pendapat mereka tidak selari dengan kata hati mereka. Maka kita mengambil cara yang paling mudah iaitu meyelongkari falsafah-falsafah yang tersembunyi dalam teknologi mereka kerana falsafah adalah saluran dari alam pemikiran mereka dalam mencari kebenaran berhubung dengan kewujudan, ilmu pengetahuan, nilai, tujuan, minda dan bahasa.
Sebelum itu, kita terpaksa membelek kitab Injil versi King James pada helaian Song of Solomo di mana nama sebuah negara Islam disebut iaitu Lebanon.
Lebanon adalah sebuah negara yang berdaulat dan diberkati dengan pertanian yang subur terletak di Asia Barat di pesisiran laut Mediterranean. Negara ini mempunyai sejarah yang amat tua di mana ia telah disebutkan di dalam kitab Bible versi King James.
Di dalam kitab itu ada disebutkan:
"Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras." [Song of Solomo 5:15].
Persoalannya kenapa Lebanon. Jika dilanjutkan bacaan hingga ayat ke-16 maka kita akan bertemu dengan satu tulisan Ibrani seperti ini (מחמד) yang sebenarnya terdiri daripada empat huruf (mem, het, mem dan dalet) ataupun boleh diterjemahkan sebagai MHMD.
Apakah maksud sebenar tulisan Ibrani tersebut. Seperti diketahui, golongan ahli kitab ortodok amat benci jika ada sinar Islam di dalam kitab mereka dan sekarang mari kita membuat ujian pantas untuk meguji tahap kebencian mereka.
Sekarang mari kita menggunakan aplikasi yang diasaskan oleh golongan tersebut seperti Google Translator (http://translate.google.com/) dengan mencari makna מחמד dengan mensetkan kepada Hebrew-Malay.
Anda akan mendapati makna yang sama jika anda mensetkan kepada Hebrew-English.
Tetapi kebenaran tidak dapat disembunyikan, sekarang meggunakan aplikasi Google Translator yang sama cuba lagi tetapi sekarang masukkan tanda (,) di hadapan perkataan tersebut seperti ( ,מחמד ).
Apakah signifikannya tanda (,) hinggakan kata nama yang sama mempunyai dua makna yang berbeza. Juga kenapakah dalam dua bahasa yang berbeza (Melayu dan Inggeris) kata nama מחמד mempunyai tafsiran yang sama.
Jika dikatakan terjemahan tersebut adalah masalah teknikal maka mari kita melihat mengikut kaedah kebarangkalian mudah.
Di dalam Google Tanslator mempunyai 58 bahasa tetapi tiada satupun menterjemahkan perkataan tersebut dengan penuh penghormatan. Mari kita menafsirkan kebarangkalian kesilapan teknikal kepada (0) dan kebarangkalian bukan kesilapan teknikal kepada (1) sementara nilai di antaranya menunjukkan kecenderungan sesuatu penafsiran (jika 0.2 boleh diertikan sebagai kesalahan teknikal).
Di dalam Google Translator, 54 dari 58 bahasa menterjemahkan מחמד kepada 'binatang peliharaan' dan 3 daripada 58 bahasa menterjemahkan kepada 'haiwan' dan 1 daripada 58 bahasa menterjemahkan kepada 'maskot'.
Kebarangkaliannya adalah 0.93 (54/58) untuk bahasa yang menterjemahkan kepada' binatang peliharaan' dan 0.05 (3/58) untuk bahasa yang menterjemahkan kepada 'haiwan' (kebarangkalian untuk terjemahan kepada 'maskot' boleh diabaikan kerana terlalu kecil).
Dapat dilihat di sini kebarangkalian untuk tidak membuat kesilapan teknikal adalah sebesar 93%. Memang tidak dapat disangkalkan lagi.
Jika dianalisis, 3 bahasa yang menterjemahkan kepada 'haiwan' adalah bahasa yang digunakan secara meluas oleh kesatuan Eropah dan majoriti penganutnya adalah kaum Nasrani yang membaca kitab Bible versi King James hampir setiap hari.
Di sini kita kembali kepada istilah percaya dengan ilmu pengetahuan dan juga kembali kepada metafora monyet. Kemungkinan menjadi semakin jelas kenapa kita perlu berhati-hati dengan mereka apabila kita menyingkap tingkap falsafah yang terselindung di sebalik teknologi-teknologi mereka.
Sepertimana kita dapat memungkinkan keturunan monyet-monyet boleh menaip senaskah karya Hamlet. Persamaan dengan metafora monyet adalah kita menggunakan konsep kemungkinan atau kebarangkalian untuk merungkaikan peristiwa yang mustahil terjadi.
Kali ini, peristiwa tersebut adalah seperti kata pepatah 'air yang tenang jangan disangka tiada buaya'. Maka air yang tenang adalah kebaikan yang ditunjukkan oleh Yahudi dan Nasrani dan buaya tersebut adalah teknologi-teknologi mereka yang cuba pesongkan pandangan manusia kepada kebenaran Islam yang sudah nyata tersurat di dalam kitab suci mereka dengan menyembunyikan perkara sebenar.

0 comments:

©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.