Followers

Misteri Kutukan Sang Firaun

Friday, April 1, 2011

pharaoh 3

Kisah Kutukan ini boleh dikatakan paling melegenda di seantero dunia, khusunya bagi orang-orang yang tertarik dan menyangkut-pautkannya dengan sihir Bangsa Mesir Kuno. Dari waktu ke waktu, Hollywood memproduksi film Curse of the Pharaohs ( Kutukan Sang Fir’aun) atau Mummy.
Semua film-film tersebut memiliki kepercayaan yang sama, yaitu tentang “kutukan” raja Thutankhemen/Thutankhamun yang sangat terkenal itu. Ceritanya ,waktu makam tersebut pertama kali dibuka pada tahun 1922, para jurnalis melaporkan ada prasasti di dekat pintu makam yang Raja Tutankhemen ini yang berbunyi demikian:
“Kematian akan segera mendatangi mereka yang menyentuh makam Pharaoh”.

Read more...

Jumlah Malaikat

Malaikat itu bilangannya banyak sekali. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dari Tuhan. Ada diantara mereka yang rukuk sepanjang hidupnya. Ada yang sujud saja. Ada juga yang sepanjang hidupnya menjaga arasy. Bahkan setiap kejadian, setiap kerja-kerja Tuhan ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menunaikan dan memeliharanya.
1. Bersabda Nabi SAW : “Sesungguhnya aku mendengar langit berkeriut dan bergemeretak, dan tidaklah ada satu tempat sebesar sejengkal kecuali ada seorang malaikat meletakkan dahinya sedang bersujud atau berdiri shalat.”
2. Bersabda Nabi SAW : “Masuk ke dalam baitul Maâmur pada setiap harinya 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar lagi sampai hari Kiamat.”

Read more...

Foto-foto Pelaksanaan Hukuman Mati di China

Foto-foto Pelaksanaan Hukuman Mati di China

Di dunia ini begitu banyak cara pelaksanaan hukuman terpidana mati, mulai dari ditembak oleh regu tembak, dipenggal, digantung, disetrum, dan sebagainya. Hukuman mati tampaknya menjadi momok yang menakutkan di China, di mana negara China adalah negara dengan jumlah terbesar terpidana mati di dunia. Cina adalah negara yang paling mudah memberikan vonis hukuman mati kriminal, terutama pembunuhan.Cina mengeksekusi lebih banyak orang setiap tahun dari seluruh dunia gabungan. Banyak, jika tidak sebagian besar, tidak bersalah atas apa pun selain menjengkelkan seorang pejabat lokal. Apapun yang mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa adalah kejahatan. Berikut lihatlah beberapa foto untuk menunjukkan begitu keadilan cepat di Cina. Perempuan Cina dieksekusi mati, ini benar-benar menakutkan.

Read more...

5 Tanda Tangan Termahal di Dunia

5 Tanda Tangan Termahal di Duniahare

1. Tanda TanganWilliam Shakespeare
Banyak yang percaya bahwa tanda tangan dari William Shakespeareadalah tanda tangan yang paling mahal di dunia. Hanya ada enam tanda tangan asli dan masing-masing diperkirakan sekitar $ 5 juta. Hanya ada enam tanda tangan asli dan masing-masing diperkirakan sekitar $ 5 juta.

Read more...

Firaun Manakah Yang Tenggelam di Laut Merah?

Firaun1Kisah mengenai Mukjizat Nabi Musa (Moses) yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir’aun dan bala tentaranya tentunya sudah tak asing lagi ditelinga kita. Di kitab suci Al-Qur’an dan Alkitab, kronologi pengejaran dikisahkan begitu gamblang walaupun terdapat sedikit perberbedaan kisah diatara keduanya. Namun yang pasti, kedua kitab suci tersebut mengisahkan kepada kita mengenai akhir yang menggembirakan bagi Musa beserta Kaum Bani Israel karena dapat meloloskan diri dari kejaran Fir’aun beserta bala tentaranya. Dan bagi sang Fir’aun, ia justru menemui ajalnya setelah tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah.

Read more...

Malaikat

Kata malaikat merupakan jamak dari kata Arab malak (????) yang berarti kekuatan. Jadi malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah SWT.Kata malaikat dalam bahasa Inggrisangel, berasal dari bahasa Latinangelus, yang pada gilirannya meminjam dari kata Yunani ???????, ángelos, yang berarti “utusan” (dua gamma “??” dalam bahasa Yunani diucapkan sebagai “ng”). Kata terdekat dalam bahasa Ibrani untukmalaikat adalah ????, mal’ach Templat : Strong, yang juga berarti “utusan”.

Read more...

Nabi Adam AS

Setelah Allah SWT menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh – tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah SWT untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.
Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah SWT akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu, disebabkan kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah SWT : “Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya, sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, niscaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu.”
Allah berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu:
“Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya.”
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah SWT dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna.
Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah.
Tuhan bertanya kepada Iblis : “Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?”
Iblis menjawab : “Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur.”
Karena kesombongan, kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.
Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.
Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
“Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah.”
Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya: “Cobalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam.”
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata : “Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”
Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka : “Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.”
Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. ia ditanya oleh malaikat : “Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?”
Berkatalah Adam : “Seorang perempuan.”Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya”. ” Siapa namanya? “ tanya malaikat lagi. “Hawa”, jawab Adam. “Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?” ,tanya malaikat lagi.
Adam menjawab : “Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah.”
Allah berpesan kepada Adam : “Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini.”

Read more...

Fatwa Haramnya Pluralisme

Pluralisme kembali menjadi perbincangan. Semua media cetak menjadikan pluralisme sebagai berita utama. Pluralisme kembali mencuat terutama setelah Presiden SBY memberikan gelar Gus Dur sebagai “Bapak Pluralisme” yang patut menjadi teladan seluruh bangsa.
Kalangan liberal, salah seorang tokoh aktivisnya, Zuhairi Misrawi, menulis bahwa dalam rangka memberikan penghormatan terhadap Gus Dur sebagaimana dilakukan oleh Presiden SBY akan sangat baik jika MUI mencabut kembali fatwa pengharaman terhadap pluralisme.

Read more...

Yesus Bukan Tuhan ( Yesus mengaku dia seorang Nabi ) - 12


Yesus mengaku dia seorang Nabi.
"Barangsiapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar." (Matius 10:41).
Yesus mengaku dia seorang yang benar dan seorang nabi, buka Tuhan!.
  • Setiap yang mengaku seorang nabi, pasti bukan Tuhan!
  • Yesus mengaku dia hanyalah seorang nabi, berarti Yesus bukan Tuhan!

Read more...

Yesus Bukan Tuhan ( Yesus mengaku utusan Tuhan ) - 11


Yesus mengaku utusan Tuhan.
"Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku." (Matius 10:40)
Ayat ini bermakna bahwa barangsiapa yang menghormati Yesus, sama saja dia telah menghormati Tuhan yang mengutusnya. Atau barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, sama saja dia telah mengikuti ajaran yang telah mengutusnya yaitu Tuhan.  Atau barang siapa yang mempermuliakan Yesus, berarti sama saja dia telah mempermuliakan yang mengutusnya yaitu Allah SWT. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan.
  • Setiap yang diutus oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan!
  • Yesus diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan.

    Catatan :
    Demikian juga ummat Islam yang bershalawat kepada Nabi Muhammad saw, berarti mereka dalam rangka menyambut yang mengutusnya, ialah Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah SWT. Pahalanya bukan semata-mata untuk Nabi Muhammad saw, tetapi kepada mereka yang bershalawat kepadanya.


Read more...

Roda Kereta Fir’aun ditemukan dilaut merah


Masih ingat dengan kisah mukjizat Nabi Musa yang membelah laut merah dengan tongkatnya? Jika salah satu diantara anda menganggap kisah tersebut hanya merupakan dongeng belaka, sekarang mari kita simak tulisan dibawah ini.
Seorang Arkeolog bernama Ron Wyatt (lihat dihttp://www.wyattmuseum.com/ron-wyatt.htm ) pada ahir tahun 1988 silam mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno didasar laut merah.

Read more...

Ibadah Sunat Pelengkap Ibadah Fardhu

IBADAT solat penentu keimanan seseorang dan sesiapa meninggalkan solat dengan sengaja boleh menyebabkan orang itu gugur keimanannya. Solat juga memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran.Menjaga solat supaya diterima oleh Allah penting dan bagi tujuan itu, solat yang sempurna serta tidak ada cacat kurangnya menjadi keutamaan. Walau bagaimanapun, sebagai makhluk yang lemah, kita sentiasa terdedah dengan godaan syaitan.

Disebabkan itu, ada masanya solat kita tidak sebaik dan sempurna seperti diharapkan. Semuanya itu mencacatkan solat fardu yang dikerjakan dan sekali gus mengurangkan pahala. Namun, ada peluang untuk menampung kecacatan solat fardu dengan amalan solat sunat.

Read more...

SABAR SENJATA AJAIB MUKMIN HADAPI CABARAN HIDUP

Tazkirah Jumaat
18 Mac 2011 (12 Rabiul Akhir 1432H)

Oleh Mohd Rizal Azman Rifin
Umat tak berputus asa berdepan ujian jadi penanda aras ketinggian darjat keimanan, takwa.


SATU nilai peribadi mukmin mesti ada ialah sabar kerana banyak keterangan daripada al-Quran dan pesanan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sabar nilai dimiliki setiap mukmin beriman.

Read more...

SABAR SENJATA AJAIB MUKMIN HADAPI CABARAN HIDUP

Tazkirah Jumaat
18 Mac 2011 (12 Rabiul Akhir 1432H)Oleh Mohd Rizal Azman Rifin


Umat tak berputus asa berdepan ujian jadi penanda aras ketinggian darjat keimanan, takwa.

SATU nilai peribadi mukmin mesti ada ialah sabar kerana banyak keterangan daripada al-Quran dan pesanan Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sabar nilai dimiliki setiap mukmin beriman.

Sabar senjata paling ajaib kepada setiap Mukmin untuk berdepan sebarang keadaan dalam menyusuri aliran kehidupan di dunia. Ia juga jalan terbaik menuju kejayaan dan kebahagiaan. Tiada jalan penyelesaian terbaik melainkan mengamalkan sikap sabar.

Allah ada menyebut kira-kira 90 kali dalam al-Quran berkenaan sabar. Imam Ahmad dalam kitabnya, az-Zuhud, ada memetik kata-kata Saidina Umar al-Khattab: “Kami dapati sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan kesabaran.”

Sikap sabar terangkum dalam sabar badani atau fizikal dan sabar nafsi. Kedua-dua sifat sabar itu pula dapat dipecahkan kepada dua lagi iaitu ikhtiyari atau pilihan dan idtirari atau keterpaksaan.

Sabar badani ikhtiyari itu adalah sikap sabar ketika melaksanakan sesuatu amalan atau kerja yang berat. Sabar badani idtirari pula bersabar menahan rasa sakit, contohnya menahan rasa sakit dipukul. Di sini seseorang itu tiada pilihan melainkan terpaksa bersabar.

Sabar nafsi ikhtiyari ialah sabar untuk tidak melakukan sesuatu dianggap bertentangan syariat. Sabar nafsi idtirari pula seperti orang yang bersabar tatkala kehilangan atau kematian seseorang dikasihinya.

Dalam keadaan sedemikian, jika seseorang itu tidak bersabar maka akan terjadi pelbagai tingkah laku menyalahi kehendak agama seperti menangis secara melampau atau menjerit-jerit sebagai tanda sedih. Ini semua bertentangan syariat agama.

Dikisahkan, ada seorang ahli hikmah berkata: “Aku tidak pernah kalah kecuali oleh seorang pemuda yang pintar. Suatu hari, anak muda itu bertanya kepadaku, apakah sabar itu? Lalu akupun menjawab, jika kami memiliki makanan, maka kami makan dan jika tiada makanan, kami akan bersabar.

Pemuda itu kemudian berkata lagi: “Jika itu, biasa dilakukan oleh anjing di kampung kami. Terdiam seketika aku mendengar kata-kata pemuda itu. Seketika kemudian, aku bertanya kepada anak muda itu: Wahai anak muda, jika demikian apa sebenarnya makna sabar?

Pemuda itu dengan tenang menjawab: “Jika kami tidak ada makanan maka kami bersabar, dan sebaliknya jika kami dikurnia Allah makanan, maka kami biasakan amalan itsar, mendahulukan orang lain.”

Sikap sabar menjadi penanda aras kepada mantapnya iman dan takwa seseorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah berfirman: Jika aku menguji hamba-Ku dengan hilangnya dua hal yang sangat dicintainya (dua matanya) kemudian dia boleh bersabar, maka akan Aku ganti keduanya dengan syurga.” (Hadis riwayat al-Baihaqi)

Ini bermakna seseorang mukmin yang bersabar atas apa saja penderitaan dan musibah menimpanya, Allah menjanjikan balasan syurga. Kesabaran sifat yang boleh diusahakan manakala pada sesetengah orang memang dikurniakan Allah sifat sabar.

Untuk berlatih menjadi penyabar itu sesuai dengan pesanan Rasulullah SAW bermaksud: “Dan barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menyabarkannya.”

Sifat sabar menghadapi apa juga dugaan dan ujian Allah satu kebaikan yang agung, malah Nabi SAW menjelaskan sabar itu cahaya dalam sabda yang bermaksud: “Solat adalah sinar, sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya dan al-Quran adalah hujah bagimu.” (Hadis riwayat Imam Muslim)

Permasalahan kehidupan kita tidak seperit dan seteruk pengalaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat menyebarkan Islam di Makkah. Jadi seharusnya kita sentiasa memperingatkan diri supaya tidak mudah berputus asa atau mengambil sikap pesimis apabila bertembung ujian dalam kehidupan.

Diriwayatkan suatu ketika Nabi SAW melalui hampir dengan seorang perempuan yang sedang menangis di sebelah kubur. Lalu Nabi SAW pun berkata kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Lalu perempuan itu menjawab: Jauhkan daripadaku! kerana engkau tidak pernah mendapat musibah seperti aku.”

Sebenarnya perempuan itu tidak mengetahui yang berpesan kepadanya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi meninggalkan perempuan itu. Nabi SAW langsung tidak menunjukkan rasa kecewa dan marah atas kata-kata perempuan itu. Ini satu contoh terbaik buat kita semua khususnya pendakwah supaya sentiasa berhati lembut dan sabar dengan apa saja kerenah manusia.

Apabila saja diberitahu orang yang berpesan kepadanya di kawasan kubur itu adalah Rasulullah SAW, maka dia pun bergegas menuju ke rumah Baginda untuk memohon ampun. Namun, malang sekali, tatkala sampai di rumah Nabi SAW, Baginda tiada pada masa itu.

Kemudian ketika bertemu Rasulullah SAW, perempuan itu berkata: “Maaf, saya tadi tidak melihat engkau wahai Rasulullah. Nabi SAW berkata, “Sesungguhnya, kesabaran itu ada pada masa pertama.” (Hadis riwayat Bukhari)

Demikian penting nilai sabar dalam diri setiap mukmin dan kita hendak mula bersabar dengan apa saja musibah menimpa dan anggaplah ia sebagai ujian Allah kepada kita untuk menilai darjat keimanan dan ketinggian takwa. Mukmin yang penyabar adalah mukmin yang unggul.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/SabarsenjataajaibMukminhadapicabaranhidup/Article/index_html

Read more...
©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.