Followers

Syahid Selepas Mengucapkan Syahadat

Monday, June 27, 2011

Suatu ketika tatkala Rasulullah SAW sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Seorang lelaki yang bernama Amar bin Thabit telah datang menemuiBaginda SAW. Dia rupanya ingin masuk Islam dan akan ikut perang bersama Rasulullah SAWAmar ini berasal dari Bani Asyahali. Sekalian kaumnya ketika itu sudah Islam setelah tokoh yang terkenal Saad bin Muaz memeluk Islam. Tetapi Amar ini enggan mengikut kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan jahiliyyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Waktu kaumnya menyerunya kepada Islam, ia menjawab, “Kalau aku tahu kebenaran yang aku kemukakan itu sudah pasti aku tidak akan mengikutnya.” Demikian angkuhnya Amar.

Read more...

Islam, Pekerja dan Revolusi

Islam dan pekerja:

Islam menggesa untuk bekerja, dan menetapkan kebebasan bekerja untuk mencari rezeki, dan menjadikan setiap Muslim bertanggungjawab secara langsung melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat, bebas memilih pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan minat, bakat dan kebolehan masing-masing. Kebebasan memilih pekerjaan tidak dibataskan berdasarkan kelas atau status sosial, tetapi melihat kepada kompetensi dan kemampuan yang menjadi kriteria kelayakan individu. Dengan demikian Islam memastikan tercapai prinsip peluang yang sama bagi semua orang, dan larangan hak istimewa kepada mana-mana pihak atau golongan yang berkuasa.

Read more...
©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.