Followers

APAKAH YESUS TUHAN ( VIDEO )

Tuesday, June 7, 2011

Saudara-saudara kita umat Kristen menganggap Yesus (Nabi Isa as) sebagai Tuhan dan oknum kedua dari ketuhanan. Tetapi pertanyaannya adalah, Apakah Yesus mendakwakan ketuhanan beliau sendiri? Sebuah kajian injil-injil secara hati-hati mengungkapkan bahwa beliau tidak mendakwakan. Pada suatu kesempatan, beliau diriwayatkan telah bersabda, “Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorangpun yang baik selain daripada Allah saja” (Markus 10:18). Yesus dengan kata ini dengan jelas tak membuat dakwa ketuhanan.  (Matius 19:16:17 dan Lukas 18:19). Disini kita punya bukti yang nyata bahwa beliau adalah manusia   biasa yang tak dapat mendakwakan sebagai yang baik dan sempurna seperti Tuhan, Ketika dipakukan pada tiang salib beliau berkata: ”Allah-ku, Allah-ku, mengapa Engkau meninggalkan aku?” (Markus 15:34)


0 comments:

©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.