Followers

Matlamat Al-Quran dan pegangan

Friday, October 29, 2010

Anda telah kerap kali berucap kepada orang ramai dalam pelbagai tajuk dan anda yakin anda benar-benar telah sampaikan ucapan anda sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya. Anda merasakan anda telah lakukan segala-galanya untuk meluahkan apa yang ada dalam hati anda hingga anda yakin anda telah membawa sidang pendengar melalui jalan yang lurus. Anda juga telah bentangkan segala yang anda inginkan dengan jelas seperti kata orang secerah cahaya pagi dan seterang cahaya matahari di tengahari. Malangnya tidak lama kemudian anda amat terkejut apabila menyedari sidang pendengar tidak sedikitpun memahami apa yang anda ucapkan.


Saya kerapkali melalui pengalaman sedemikian. Saya sendiri merasainya dalam banyak ketika. Saya yakin ada dua faktor di sebalik perkara ini iaitu sama ada ukuran yang digunakan ketika berucap dan mendengar berlainan sama sekali dan sudah tentu akan membawa kepada pemahaman yang berbeza. Atau ucapan itu sendiri agak mengelirukan atau kabur walaupun orang yang berucap merasakan ucapannya sudah cukup jelas dan nyata.
Ukuran

Apa yang saya ingin katakan di sini bertujuan membentangkan kepada semua manusia tentang dakwah Ikhwan al-Muslimin; tentang matlamat, objektif, kaedah dan pendekatan yang digunakan, secara terus terang, jelas, ringkas dan nyata. Pertamanya, saya ingin gariskan ukuran yang saya gunakan dalam menentukan kejelasan ini. Saya akan cuba memastikan bahasa saya cukup mudah dan ringkas sehingga tiada sebab untuk anda tidak memahaminya, jika sidang pembaca benar-benar ingin memanfaatkannya. Saya yakin tiada siapapun di kalangan umat Islam yang akan menolak apabila saya letakkan ukuran tersebut ialah Kitab Allah. Kita cedok dan kita garap limpahan lautannya yang luas serta kita rujuk segala hukumnya.


Wahai Bangsa Kami..

Al-Quran al-Karim adalah sebuah kitab yang lengkap. Di dalamnya, Allah kumpulkan segala asas akidah, keperluan asas manusia dan intipati undang-undang dunia. Di dalamnya wujud segala perintah dan segala larangan-Nya. Apakah umat Islam kini mengamalkan kandungan al-Quran? Adakah mereka meyakini segala iktikad yang dinyatakan dalam kitab ini? Adakah mereka fahami segala matlamat yang dijelaskan di dalamnya? Adakah mereka laksanakan segala undang-undang dalam aspek kemasyarakatan dan kehidupan seharian yang termaktub dalam kitab ini dalam seluruh hidup mereka? Jika hasil kajian kita menunjukkan mereka telah melaksanakannya, ini bererti kita telah mencapai matlamat kita. Namun jika kita dapati mereka masih jauh daripada al-Quran dan masih mengabaikan ajaran serta perintah al-Quran, ketahuilah tugas kita kini ialah membawa kita dan mereka yang mengikuti kita untuk sama-sama ke arah ini.


Matlamat Hidup Dalam Al-Quran

Al-Quran telah menetapkan matlamat dan sasaran hidup manusia. Al-Quran juga menjelaskan bahawa ada manusia yang tumpuan hidup mereka hanyalah makan dan berseronok. Allah berfirman:

Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Muhammad: 12)
Al-Quran juga ada menjelaskan tentang sekumpulan manusia yang matlamat mereka hanyalah hiasan dan kesenangan hidup yang akan fana’. Allah berfirman:

Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Aali Imran: 14)

Al-Quran juga menjelaskan tentang sekumpulan manusia yang menjadikan hidup mereka hanya untuk mewujudkan huru-hara, mencetus suasana yang tidak selamat dan tidak aman. Mereka ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan dia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu). Kemudian apabila dia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah dia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. (Al-Baqarah: 204-205)

Inilah antara matlamat manusia dalam hidup ini. Semoga Allah menjauhkan orang yang beriman daripada matlamat seperti ini dan menyerahkan kepada mereka peranan yang lebih besar. Sememangnya Allah telah serahkan di bahu mereka tanggungjawab yang jauh lebih mulia iaitu memimpin manusia ke arah jalan yang benar, membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan memancarkan cahaya Islam ke seluruh dunia. Ini dinyatakan oleh firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-Nya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya

Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugama-Nya); dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian sifat-Nya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan. (Al-Haj: 77-78)

Ini bermakna al-Quran telah meletakkan umat Islam sebagai pembimbing umat manusia seluruhnya. Al-Quran telah menyerahkan hak menguasai dunia ini kepada mereka untuk menunaikan tanggungjawab yang suci ini. Oleh itu ini adalah hak kita bukan hak Barat. Ini adalah hak tamadun Islam dan bukan hak tamadun materialisme.

0 comments:

©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.