Followers

Kalimat-Kalimat Dari Api

Friday, August 5, 2011


* Ada sekelompok orang di Peshawar yang tugasnya adalah menebar keraguan tentang jihad di Afghanistan. Mereka itu adalah orang-orang musyrik dan para pelaku bid’ah, atau mereka itu adalah orang-orang musyrik sehingga tidak boleh berjihad bersama mereka.
Saudara-saudaraku … orang-orang Afghan itu orang Islam atau bukan?!… kita ingin tahu!… apakah mereka telah keluar dari Islam?!

Berarti sudah … jika mereka seperti ini kita tidak boleh !…
وإن لنا في البهائم لأجر يا رسول الله؟ قال: في كل كبد رطبة أجر
Apakah jika kita menyelamatkan binatang itu kita akan mendapatkan pahala wahai Rosululloh? Beliau menjawab: Ya, menolong setiap yang bernyawa itu mendapatkan pahala. (Shohih Al Jami’ Ash Shoghir, no. 3624)
Di dalam hadits shohih beliau juga bersabda kepada kita:
بينما بغي من بغايا بني اسرائيل تطوف بركية بئر- بغي واقفة عند بئر- وإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها- خفها- وملأته ماء, ثم سقت الكلب  فشكر الله لها, فغفر لها
Suatu saat ada seorang pelacur dari Bani Israel yang berdiri di dekat sumur, tiba-tiba datang seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah karena kehasusan. Maka pelacur itu melepaskan sepatunya dan mengisinya dengan air, kemudian ia minumkan kepada anjing tersebut. Maka Allohpun memuji pelacur itu sehingga Ia mengampuni dosanya. (HR. Muslim)
Seorang pelacur dari Bani Israel diampuni dosanya lantaran ia memberi air minum kepada anjing. Lalu apakah orang-orang Afghan itu lebih hina daripada anjing?!.
Saya tidak akan berjihad bersama orang-orang Afghan… kenapa? ….karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid’ah!!
Ini adalah tindakan waro’ yang rusak, yang timbul dari dangkalnya ilmu, dan antara sikap orang-orang murji’ah dan orang-orang yang seperti mereka yang mentaati para pemimpin secara mutlak meskipun mereka itu bukan orang-orang yang baik.
* Jika ada ulama’ di muka bumi yang mengaku tebih utama daripada Rosulullohshollallohu ‘alaihi wa sallam, atau dia lebih bermanfaat daripada beliau untuk masyarakatnya atau keberadaannya bersama masyarakatnya lebih baik bagi umat daripada tinggal bersama Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam di Madinah, silahkan angkat tangan.
Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam saja yang merupakan sebaik-baik orang yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini, dan beliau yang mengajarkan agama ini kepada umat ini, itu saja beliau berada di barisan pertama dan menantang kematian, terluka dan patah gigi beliau antara gigi seri dan taring beliau.
Orang-orang sekarang ini mengatakan: Si Fulan lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya … tidak … jihad lebih membutuhkan kepadanya daripada masyarakatnya … sesungguhnya generasi ini membutuhkan teladan yang berjalan di depannya, membutuhkan kepada suri tauladan yang baik untuk mereka ikuti di belakangnya, supaya mereka dapat mengikuti jejak langkahnya.

0 comments:

©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.