Followers

10 Langkah Freemansory Yahudi

Friday, February 25, 2011

Program Pertama dinamakan "Takkim", iaitu:

1. Pada masa Isa A.Ş.

Orang-orang Yahudi dengan segala tipu daya ingin membunuh Nabi Isa as antaranya fitnahan keji "ingin menjadi Raja Yahudi" yang disampaikan pada penguasa Romawi. Tetapi Allah SWT menyelamatkan Nabi Isa A.Ş. dan gantinya Yudas tersalib di Golgota. Maka setelah tiadanya nabi Isa as, Yahudi berusaha menghancurkan ajaran yang sudah disebarkan dengan "Takkim" iaitu:

a. Merosakkan ajarannya yang ada seperti menghalalkan yang halal dan sebaliknya.

b. Merosakkan akidah dengan doktrin Trinitas

c. Merosakkan Injil yang ada dengan Injil palsu

d. Saul (Paulus) dijadikan tandingan Nabi Isa a.s

2. Pada Masa Islam

a. Pada masa Rasulullah orang-orang Yahudi memupuk Munafiqin dan Muhadin. Mereka diantaranya berusaha menfitnah isteri Nabi, mengacaukan ajaran Islam, memecah belah kaum Anshor dan Muhajirin.

b. Memecah belah Ali r.a dan Muawiyah r.a. sehingga Aisyah turun tangan.

c. Membuat ratusan hadis-hadis palsu, memasukkan dongeng Israiliyat merubah penafsiran Al-Quran dan sebagainya

d. Mendangkalkan aqidah umat dengan falsafah Yunani sehingga timbul aliran kerahiban, tarikat sufi, mu'tazilah dan sebagainya.Maka datanglah ahli falsafah-falsafah Islam yang menghuraikan akidah Islam dengan jalan falsafah Yunani, menuruti pikiran Aflatun (Plato), Aristun (Aristotle) dan lain-lain.

e. Membuat lembaga pendidikan Islam yang dipimpin seorang alim didikan Freemasonry yang menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadist dengan alam fikiran Freemasonry

f. Menghidupkan sunnah-sunnah jahiliah dengan alasan memelihara adat istiadat nenek moyang.

g. Menjadikan Islam supaya tasyabbuh dengan Nasrani dan agama lain, diantaranya dengan memasukkan bentuk nyanyian gereja ke Masjid, ulang tahun dan sebagainya

Program Kedua dinamakan "Shada" iaitu;

Membentuk agama baru dan agama tandingan di seluruh dunia.
Salah satunya yaitu di India ketika Islam bangkit untuk kembali ke Al-Quran dan Hadist dan mengobarkan Jihad fisabilillah, pihak penjajah Inggeris bekerja sama dengan Freemasonry mendirikan gerakan anti Jihad. Antara lain yaitu dengan menggalakkan sufi dengan perantara ulama bayaran ahli Freemasonry. Ditunjuknya seorang Freemason "Mirza Ghulam Ahmad", ia mendakwakan dirinya sebgai Nabi akhir zaman, Buddha Awatara, Krisna, dan lain-lain.

Rabithah Alam Islami yang bersidang di Makkah 14-18 Rabi'ul Awwal 1394 memutuskan bahawa Ahmadiyah itu bukan Islam dan berkaitan dengan Zionisme.

Dan kes-kes "aliran sesat Islam" yang beredar di Indonesia seperti solat dua bahasa, dan lain-lain, kemungkinan besar berkaitan dengan program Freemasonry

Program Ketiga dinamakan "Parokim", iaitu;

a. Membuat gerakan yang bertentangan untuk satu tujuan (cermati NGO-NGO beraliran "kiri" yang bertentangan secara ideologi dengan NGO-NGO "kanan", mereka dapat dana gerakan dari mana). Mengembangkan Freemasonry tempatan dalam suatu negara dengan nama tempatan, tetapi tiada lepas dari asas dan tujuan Freemasonry. (Pertimbangkan Opus Supremus, Rotary Club, Lions Club, PKS, dan sebagainya.)

b. Menyokong teori-teori bertentangan. (Cek kelahiran Komunisme dan Fascisme, teori linguistik Behaviourisme dan Transformative-generative, dll)

c. Membangkitkan khurafat dan menyiarkan teori Sigmund Freud (psikologi yang dikembangkan dari naluri sex) dan Charles Darwin (evolusionisme yang banyak dibantah oleh kalangan beragama, dari Islam misalnya Harun Yahya dengan pelbagai bukunya, dari Kristian misalnya Caryl Matrisciana dan Roger Oakland dengan bukunya THE EVOLUTION CONSPIRACY: revealing THE HIDDEN AGENDA TO deceive MANKIND) sehingga antara antara Ilmu pengetahuan dan agama bersaing, kalah mengalahkan. (Cek misalnya dalam novel Dan Brown, ANGELS AND DEMONS)

Program Keempat dinamakan "Libarim", iaitu;

a. Melenyapkan etika klasik yang mengekang pergaulan muda-mudi, termasuk melalui penyebaran kebebasan seksual (See? Adakah pergaulan bebas terjadi begitu saja secara KEBETULAN, bukannya tanpa scenario?)

b. Memadam undang-undang yang melarang kimpoi antar-agama untuk menurunkan generasi bebas agama (salah satu program PKS)

c. Apungan pendidikan seks di sekolah-sekolah

d. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal "kedudukan waris" dan "pakaian" (salah satu program PKS)

e. Menggembalakan pemuda-pemudi ke dunia khayali, dunia musik, dan dadah. (See? Pertimbangkan dunia keartisan.) Serta membuat bet satan (rumah setan) untuk menampung pemuda-pemudi ke dalam. (Cermati beberapa diskotik peredaran narkoba dan miras, diskotik tempat mencari mangsa untuk ahli Gereja Setan yang pernah menggegarkan Jakarta dan Manado.)

e. Atur kaum lesbian, gay, (ingat lagi insiden yang dilakukan oleh unsur mahasiswa IAIN Semarang) Lutherian serta pengakuan hak mereka dalam undang-undang. (Cermati komentar-komentar oleh aktivis hak asasi manusia yang membela mati-matian kepentingan mereka, apakah kerana mereka memang ingin memanusiakan "manusia" atau kerana berada dalam satu team dengan kepentingan yang selaras, atau yang lebih parah, apa karena dibayar?

Program Kelima dinamakan "Babill ', iaitu;

yakni memupuk asas kebangsaan setiap bangsa dan menjaga kemurnian bangsa Yahudi. (Apakah ini sebuah peringatan atau ancaman terhadap anda yang berjiwa "nasionalis"? Apa-apa demi Negara, pada bila-bila demi Allah atau demi Agama Islam nya? Adakah anda yang Nasionalis memahami bahawa kamu itu sedang dipecah belah? Buka mata anda, saudara-saudaraku sesama manusia ...)

Program Keenam dinamakan "Onan", iaitu;

a. Mengekang pertumbuhan bangsa Goyim (orang selain Yahudi) [pertimbangkan kembali program KB bagi anda umat Islam, dan ingatlah sebuah hadis yang menyuruh muslimin-muslimat untuk mempunyai keturunan yang banyak agar kelak bisa dibanggakan Nabi Muhammad diantara umat nabi-nabi yang lain. Baca sebuah buku kecil berjudul UPAYA MUSUH MENGHANCURKAN ISLAM MELALUI KELUARGA karya Sa'duddin as Sayyid Shalih untuk mengetahui busuknya program KB, termasuk hasil penyelidikan di Negara-negara barat.

b. Menyuburkan perempuan-perempuan Yahudi menjadi peridi.(Sungguh terbalik dengan Negara kita misalnya, yang begitu giat menyokong program KB.)

Program Ketujuh dinamakan "Protokol", iaitu;

Protokol khusus untuk program bangsa Yahudi dalam Suhyuniah (zionisme) yang bermula dengan pengantar protokol.

Isi protokol adalah tentang rancangan Yahudi untuk menguasai dunia, diantaranya peghancuran ekonomi suatu negara, penghancuran moral suatu bangsa dan banyak lagi. Dengan program protokol bangsa Yahudi dapat menjadi penguasa ekonomi dunia, pengatur Politik dan penerangan dunia

Program Kelapan dinamakan "Gorgah", iaitu;

a. Untuk merosakkan para pemimpin negara, ulama dan parti, mereka harus dijerumuskan dalam pasaran seks dengan seribu satu jalan. Pepatah Yahudi mengatakan "jadikanlah perempuan cantik untuk alat suatu permainan siasat." (Cek kembali skandal Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Bagaimana dengan Gus Dur dan Ariyanti? Yahya Zaini dan Maria Eva?)

b. Membuat jerat dan jala seks bagi seseorang yang terhormat.Jika namanya disiarkan sehingga kehormatannya jatuh.

c. Menyebarkan agen Kasisah, iaitu intel Fremasonry untuk menghancurkan martabat lawan di tempat-tempat maksiat.

d. Menubuhkan gedung perjudian terbesar dan moden. (Las Vegas?)

e. Melemahkan pasukan lawan dengan perempuan dan ubat khusus. (Cek masalah vaksinasi yang tidak menyelesaikan masalah tapi justru mengakibatkan masalah kesihatan, atau fluoride yang tidak hanya membuat gigi kuat tapi juga membuat bodoh, menurut pakar-pakar kesihatan barat

Program Kesembilan dinamakan "Plotisme", iaitu;
a. Mendidik alim ulama Plotis yang pahamnya terapung ambang.(Ustaz gaul yang ganteng, wangi, dan bersuara merdu, yang mengomentari secara positif tayangan khurafat bersampul "hidayah" apakah termasuk golongan ini?)

b. Alim ulama plotis itu disebarkan sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi Islam.

c. Alim ulama Plotis harus diangkat menjadi anggota kehormatan Freemasonry

Program Kesepuluh dinamakan "Qornun", iaitu;

a. Orang-orang yang terpilih yang berbahaya bagi Freemasonry didukung agar menjadi kaya sehingga bergelimang harta, tetapi akhirnya diperas secara halus oleh suruhan Freemasonry

b. Memberi dana pendidikan bagi pendidikan agama dalam hal berniaga, bertani, dan sebgainya sehingga mereka sibuk dalam keduniaan.

c. Lawan-lawan Freemasonry agar terjerat riba dan bank Freemasonry

d. Menghasut dan memberi jalan dengan berbagai cara agar para pejabat bank diluar bank Yahudi melakukan rasuah sehingga bank tersebut hancur dan kelak bank itu dibantu oleh bank Freemasonry dengan ikatan yang kuat. Bank itu akan bersiri kembalio dengan tujuh puluh lima peratus modal Yahudi. Kemudian pemimpin bank dan pekerja tersebut diberi ajaran Freemasonry dan menjadi anggotanya
0 comments:

©2009 .:: Makalah Ilmu ::.. Hakcipta Ada Yang Terpelihara.
Diterbitkan Oleh : Amirul Amin. | Pengurusan Oleh : Malaysia Terjah. | Pautan Luaran Oleh : Afiqah Network Link.
PENAFIAN : Ini adalah laman Web ATAU Blog sokongan untuk tujuan PROMOSI ATAU SUMBANGAN sahaja.
Tiada kaitan dengan : Laman Web ATAU Blog Syarikat ATAU Agensi ATAU Individu ATAU Organisasi yang disertai.
Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan
bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada
Malaysia Terjah.